Odry

Encyklopedia PWN

stacja telewizyjna, założona 1990 w Lubaniu (koncesja 1994);
stacja telewizyjna, założona 1992;
stacja telewizyjna dawnego województwa zielonogórskiego, założona 1995 (koncesja 1995); redaktor nacz. A. Jędrzejczak-Siłka;
układ PRL–RFN, Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków,
układ podpisany w Warszawie 7 XII 1970;
konspiracyjna organizacja ideowopolit. o orientacji nar.-chrześc., utworzona 1940 w wyniku połączenia Warszawianki, Grunwaldu, Nowej Polski oraz części Pol. Związku Wolności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia