Obróbka elektroerozyjna

Encyklopedia PWN

obróbka erozyjna wykorzystująca do usuwania naddatku erozję elektr., czyli wyrywanie cząstek materiału z powierzchni obrabianego przedmiotu (przedmiot musi być przewodnikiem prądu) pod wpływem wyładowań elektr.;
obróbka materiałów za pomocą narzędzi nieskrawających, wykorzystująca zjawisko erozji.
obróbka elektroerozyjna wykorzystująca erozję elektr. zachodzącą wskutek krótkotrwałych iskrowych wyładowań między przedmiotem obrabianym i elektrodą roboczą, umieszczonymi w płynnym dielektryku;
ogólna nazwa operacji rozdzielania materiału na 2 lub więcej części;
erozja elektryczna, elektroerozja,
erozja materiału w wyniku przepływu prądu elektr. lub wyładowań elektr. między elektrodami w płynnych dielektrykach;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia