O Spokojny

Encyklopedia PWN

traktaty z Indianami, tzw. traktaty numerowane,
umowy zawierane 1871–1921 przez Koronę brytyjską z plemionami indiańskimi na terytorium Kanady;
Transamazonika, Transamazonica Wymowa, Rodovia Transamazônica,
droga kołowa w północnej Brazylii;
jedna z najważniejszych transkontynent. linii kol. w Ameryce Południowej, w Argentynie i Chile;
Transantarktyczne, Góry, Transantarctic Mountains,
gł. system górski Antarktydy, dzielący kontynent na Antarktydę Wschodnią i Antarktydę Zachodnią;
trąd, choroba Hansena, lepra,
choroba zakaźna o stosunkowo małej zaraźliwości, wywołana przez prątek trądu (Mycobacterium leprae);
trerony, Treroninae,
podrodzina ptaków z rodziny gołębiowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia