Niemcy

Encyklopedia PWN

zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
Churchill
[czə̣:rczıl]
Sir Winston Leonard Spencer Wymowa, ur. 30 XI 1874, pałac Blenheim k. Oksfordu, zm. 24 I 1965, Londyn,
brytyjski mąż stanu, pisarz.
Hitler Adolf Wymowa, ur. 20 IV 1889, Braunau (Austria), zm. 30 IV 1945, Berlin,
niemiecki polityk, twórca i dyktator III Rzeszy.
walka zbrojna w obronie niepodległości Polski, prowadzona 1 IX–6 X 1939 przeciwko agresji Niemiec i od 17 IX — ZSRR, będąca początkiem II wojny światowej;
poczdamska konferencja 17 VII–2 VIII 1945, konferencja berlińska,
konferencja w Poczdamie koło Berlina przywódców 3 mocarstw sojuszniczych w II wojnie światowej: prezydent USA, H. Trumana, premiera ZSRR, J. Stalina i premierów Wielkiej Brytanii, W. Churchilla (do 25 VII) oraz C. Attlee’go (od 28 VII jako premiera brytyjski);
polit.-wojsk. związek państw o różnych systemach społ.-polit. walczących w II wojnie świat. przeciwko blokowi niem.-wł.-japońskiemu.
terytorium historyczne w dorzeczu górnej i środkowej Odry.
Bismarck
[bı̣smark]
Otto von Wymowa, hrabia Bismarck-Schönhausen (od 1865), książę (od 1871), ur. 1 IV 1815, Schönhausen k. Stendal, zm. 30 VII 1898, Friedrichsruh k. Hamburga,
prusko-niemiecki mąż stanu.
stała lub czasowa zmiana miejsca pobytu podyktowana względami ekonomicznymi (emigracja);
nazizm, narodowy socjalizm, hitleryzm,
ruch polityczny (od 1919), ideologia, od przejęcia władzy przez A. Hitlera (1933) system państwowy w Niemczech (tzw. III Rzesza).
Anschluss
[ạnszlus; niem., ‘przyłączenie’] Wymowa,
koncepcja polityczna włączenia Austrii do Niemiec wysuwana przez nacjonalistów niemieckich i wielkoniemieckich nacjonalistów austriackich po upadku monarchii austro-węgierskiej 1918, zrealizowana przez III Rzeszę 1938.
termin stosowany w polskiej historiografii na określenie wydarzeń, które rozegrały się 3–4 IX 1939 w Bydgoszczy;
deportacja
[łac.],
zesłanie,
przymusowe, połączone z pozbawieniem lub ograniczeniem wolności, przesiedlenie osób do innego rejonu kraju lub usunięcie ich poza granice państwa, gł. ze względów polit., na podstawie decyzji władz administracyjnych.
Mann Thomas Wymowa, ur. 6 VI 1875, Lubeka, zm. 12 VIII 1955, Kilchberg k. Zurychu,
jeden z najwybitniejszych prozaików niemieckich XX w..

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia