Niemcy

Encyklopedia PWN

proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
zorganizowane lub spontaniczne, przymusowe lub dobrowolne trwałe przemieszczenia ludności, obejmujące ich zbiorowości
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
stolica Niemiec położona we wschodniej części kraju, na Pojezierzu Brandenburskim, w Pradolinie Warsz.-Berlińskiej, nad Sprewą, u jej ujścia do Haweli.
dyscyplina wiedzy o kulturze, której przedmiotem poznania jest folklor.
Fryderyk II, z dyn. Hohenstaufów, ur. 26 XII 1194, Iesi k. Ankony, zm. 13 XII 1250, zamek Fiorentino (Apulia),
król Sycylii, król niemiecki, cesarz rzymsko-niemiecki, król Jerozolimy.
Frankfurckie Zgromadzenie Narodowe, Frankfurter Nationalversammlung,
ogólnoniem. parlament (18 V 1848–18 VI 1849) zwołany pod wpływem ruchu rewolucyjnego Wiosny Ludów w celu zjednoczenia Niemiec w jedno państwo;
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
międzynarodowe porozumienia opracowane i parafowane 16 X 1925 na konferencji w Locarno, z udziałem Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch (Czechosłowacja i Polska jedynie asystowały obradom), podpisane 1 XII 1925 w Londynie;
W Londynie w XIX w. i XX w. odbyło się wiele konferencji imperialnych i międzynar.;
Lotaryngia, fr. Lorraine Wymowa, niem. Lothringen,
dawny region administracyjny i kraina historyczna w północno-wschodniej Francji, przy granicy z Belgią, Luksemburgiem i Niemcami;
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
Nadrenia Północna-Westfalia, Nordrhein-Westfalen Wymowa,
kraj związkowy w zachodniej części Niemiec, graniczy z Holandią i Belgią;
konferencja zwołana przez państwa ententy w celu opracowania traktatów pokojowych z pokonanymi podczas I wojny światowej państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria);
głosowanie ludności Warmii, Mazur i Powiśla w celu wypowiedzenia się w sprawie przynależności państw. tego terytorium do Polski lub Niemiec, wyznaczone 1919 w wersalskim traktacie pokojowym.
obejmowały tereny sporne między Polską a Niemcami, wyznaczone 1919 w wersalskim traktacie pokojowym — historyczne ziemie polskie podległe w ciągu paru wieków niemieckiej ekspansji i germanizacji, głównie Górny Śląsk, Warmię, Mazury i Powiśle

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia