Niemcy

Encyklopedia PWN

getto
[wł.],
część miasta zamieszkana przez mniejszość nar. lub rel., najczęściej żydowską;
teren dawnego więzienia wojsk. u zbiegu ulic Gęsiej (stąd nazwa) i Zamenhofa w Warszawie; podczas okupacji niem. więzienie i obóz koncentracyjny;
Grass Günter Wymowa, ur. 16 X 1927, Gdańsk, zm. 13 IV 2015, Lubeka,
niemiecki prozaik, poeta, eseista, dramatopisarz; także rzeźbiarz i rysownik.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
kolonizacja
[łac. colonia ‘osiedle’],
zakładanie nowych osad przez przybyszów z bliższych lub dalszych stron, związane z zagospodarowaniem na stałe ziem uprzednio użytkowanych ekstensywnie (zbieractwo, łowiectwo, chów zwierząt, rolnicza gospodarka żarowa) lub nieeksploatowanych;
Mannerheim Carl Gustaf Emil Wymowa, baron, ur. 4 VI 1867, Louhisaari k. Turku, zm. 27 I 1951, Lozanna,
fiński wojskowy i polityk, marszałek i prezydent Finlandii.
Odra, niem. Oder, łac. Viadrina,
rz. w Polsce i Czechach, na odcinku 179 km graniczna z Niemcami, jedna z największych w zlewisku Morza Bałtyckiego, druga, po Wiśle, pod względem długości rzeka w Polsce.
wynagrodzenie przez państwo — stronę konfliktu — szkód i strat powstałych w wyniku działań sprzecznych z prawem międzynar. i z pogwałceniem zwyczajów wojennych lub wskutek popełnionych zbrodni wojennych państwu poszkodowanemu lub jego obywatelom.
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, właśc. Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim,
list wystosowany 18 XI 1965 przez Episkopat Polski do Episkopatu Niemiec pod koniec obrad Soboru Watykańskiego II;
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, ukr. Orhanizacija ukrajinśkych nacionalistiw (OUN),
ukraińska organizacja polityczna, powstała I–II 1929 z połączenia Ukraińskiej Organizacji Wojskowej i kilku mniejszych grupek nacjonalistycznych.
trzykrotne zbrojne wystąpienia polskiej ludności Górnego Śląska przeciw Niemcom, mające na celu włączenie tego regionu w granice powstającego państwa polskiego.
przemieszczenia ludności związane z przebiegiem działań wojennych, skutkami polityki ludnościowej państw okupacyjnych oraz decyzji mocarstw alianckich w sprawie powojennego ładu w Europie, podjętych na konferencji jałtańskiej i konferencji poczdamskiej, a także decyzjami władz polskich.
Sudecki Kraj, niem. Sudetenland,
przed II wojną świat. określenie obszaru Czechosłowacji z liczną mniejszością niem., anektowanego X 1938 przez Niemcy i 1938–45 stanowiącego okręg Rzeszy Niem.;
osiadła od XVIII w. ludność niem. w Banacie;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia