Niecki Nidziańskiej

Encyklopedia PWN

południowa część Wyż. Małopolskiej, między Wyż. Krakowsko-Częstochowską na zachodzie, Wyż. Przedborską na północnym zachodzie a Wyż. Kielecką na północy;
północno-wschodnia część Niecki Nidziańskiej;
południowo-wschodnia część Niecki Nidziańskiej, między Dol. Nidy a Garbem Pińczowskim;
woj. w południowej części Polski; graniczy z woj.: mazowieckim (na północy), lubelskim (na wschodzie), podkarpackim (na południowym wschodzie), małopol. (na południu), śląskim (na zachodzie) i łódzkim (na północnym zachodzie);
północno-zachodnia część Niecki Nidziańskiej;
miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
region w północnej części Niecki Nidziańskiej;
wyż. w południowej części Niecki Nidziańskiej, między doliną Wisły na południu, Wyż. Miechowską na zachodzie, Garbem Wodzisławskim na północnym wschodzie;
północno-zachodnia część Wyż. Małopolskiej, położona po obu stronach górnej Pilicy;
środkowa część Niecki Nidziańskiej, między dolną Nidą i jej dopływem Mierzawą a górnym i środkowym biegiem Nidzicy;
anhydryt
[gr., ‘bezwodny’],
anhydrytyt, anhydrytowiec,
monomineralna skała osadowa złożona głównie z minerału anhydrytu;
Kielecka, Wyżyna, Wyżyna Kielecko-Sandomierska,
wschodnia część Wyż. Małopolskiej, między Wyż. Przedborską na zachodzie, Niecką Nidziańską na południu, Równiną Radomską na północy i doliną Wisły na wschodzie;
Małopolska, Wyżyna, Wyżyna Środkowomałopolska,
część Wyż. Polskich, między Wyż. Śląsko-Krakowską na zachodzie a doliną Wisły na południowym wschodzie i wschodzie;
Nida, w górnym biegu, do ujścia Czarnej Nidy, zw. Białą Nidą,
rz., lewy dopływ Wisły, płynie przez Wyż. Kielecką i Nieckę Nidziańską do Kotliny Sandomierskiej, w woj. świętokrzyskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia