Nidziańska, Niecka
 
Encyklopedia PWN
Nidziańska, Niecka,
południowa część Wyż. Małopolskiej, między Wyż. Krakowsko-Częstochowską na zachodzie, Wyż. Przedborską na północnym zachodzie a Wyż. Kielecką na północy;
powierzchnia wyżynna o wys. 200–300 m (maks. 416 m, Biała Góra k. Tunelu); pod względem geol. jest jurajską synkliną wypełnioną utworami kredy, w części południowej przykrytymi skałami trzeciorzędu, m.in. marglami, wapieniami, gipsami, na których rozwinęły się zjawiska krasowe (jaskinie, leje); gł. rz.: Nida, Szreniawa, Nidzica, Wschodnia, Czarna Woda; zbiorowiska roślinności stepowej chronione w kilku rezerwatach; Niecka Nidziańska dzieli się na 8 mniejszych jednostek fizycznogeogr.; gł. m.: Jędrzejów, Pińczów, Staszów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia