Garbem Pińczowskim

Encyklopedia PWN

region w północnej części Niecki Nidziańskiej;
w. w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim (gmina Pińczów), na obszarze Garbu Pińczowskiego.
m. powiatowe w województwie świętokrzyskim, na pograniczu Doliny Nidy i Garbu Pińczowskiego, nad Nidą, w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym.
południowo-wschodnia część Niecki Nidziańskiej, między Dol. Nidy a Garbem Pińczowskim;
m. powiatowe w województwie świętokrzyskim, na pograniczu Niecki Soleckiej i Garbu Pińczowskiego,
jaskinia na terenie Garbu Pińczowskiego, we w. Bronina, na wschód od Buska Zdroju, w obrębie Szanieckiego Parku Krajobrazowego;
miasto w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, na obszarze Garbu Pińczowskiego, nad Stopniczanką;
wieś w woj. świętokrzyskim (powiat buski, gmina Busko Zdrój), na obszarze Garbu Pińczowskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia