Niderlandów

Encyklopedia PWN

wojna o niepodległość Niderlandów 1568–1648, zw. wojną osiemdziesięcioletnią,
zbrojny konflikt między Hiszpanią a protestancką ludnością Niderlandów, który doprowadził do powstania niepodległego państwa północnoniderlandzkiego Republiki Zjednoczonych Prowincji.
Niderlandy, hol. Nederlanden, fr. Pays-Bas,
historyczna nazwa nizinnych terenów u ujścia Renu, Mozy i Skaldy do Morza Północnego, z czasem rozciągnięta także na Ardeny i sąsiednie wyżyny, obecnie wchodzące w skład Belgii, Holandii i Luksemburga.
zbrojny konflikt między Hiszpanią a protest. ludnością Niderlandów, → wojna o niepodległość Niderlandów 1568–1648.
Nowe Niderlandy, Nieuw Nederland,
kolonia hol. w Ameryce Północnej, między rzeką Delaware i ujściem rzeki Hudson, utw. 1624;
sztuka powstała na terenie Niderlandów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia