Nepal

Encyklopedia PWN

pańćajat
[hindi < sanskr. pañcāyata ‘składający się z pięciu’, ‘rada pięciu’],
w dawnych Indiach obieralna 5-osobowa rada przedstawicieli różnych grup społ. (m.in. cechów, gildii, korporacji świątynnych, kast, wsi);
w Nepalu przedstawicielski organ władzy;
Paśupatinath, nepalskie Pasupatināth, ang. Pashupatinath,
miejscowość w środkowym Nepalu, w zespole miejskim Katmandu, nad rz. Bagmati;
Patale Chhango Gupha, Harpan River Cave,
jaskinia krasowa w Wysokich Himalajach, w środkowym Nepalu, na południe od m. Pokhara i jez. Phewatal;
Patan, nepalskie Pāṭan, dawniej Lalitpur,
m. w środkowym Nepalu, najstarsze w zespole miejskim Katmandu, nad rz. Bagmati.
ang. Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and Pacific, organizacja gosp. utworzona 1950
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia