NIEMCY

Encyklopedia PWN

organizacja pol. na Mazurach, z siedzibą w Szczytnie, działała 1923–28
organizacja pol. na Mazurach;
zootrop
[gr. zoṓn ‘stworzenie’, ‘obraz’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
zoetrope, daedalum, ang. wheel of life,
urządzenie służące do uzyskiwania ruchomego obrazu, skonstruowane 1834 przez ang. matematyka W.G. Hornera (nazwane przez niego „daedalum”);
Zunz Leopold, ur. 10 VIII 1794, Detmold, zm. 18 III 1886, Berlin,
żyd. uczony, badacz piśmiennictwa judaizmu, nauki i kultury żydowskiej;
niem. socjalist. organizacja robotnicza, wyłoniona VI 1847 w Londynie z inicjatywy K. Marksa i F. Engelsa ze Związku Sprawiedliwych;
niejawna, elitarna organizacja polit., utworzona na pocz. XI 1918 przez działaczy Związku Młodzieży Polskiej „Zet”;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia