NIEMCY

Encyklopedia PWN

Małe Niemcy, Kleindeutschland,
w połowie XIX w. koncepcja zjednoczenia Niemiec pod przewodnictwem Prus, ale z wyłączeniem Austrii;
Młode Niemcy, niem. Junges Deutschland Wymowa,
ruch lit. w Niemczech 1830–50;
Wielkie Niemcy, niem. Grossdeutschland,
koncepcja polit. 1848 utworzenia niemieckiego państwa związkowego włącznie z Austrią;
Komitet Narodowy „Wolne Niemcy”, niem. Nationalkomitee „Freies Deutschland” Wymowa(NKFD),
organizacja zał. VII 1943 w ZSRR (Krasnogorsk), przy poparciu władz sowieckich;
Trzecie Niemcy, niem. Drittes Deutschland,
koncepcja przezwyciężenia dualizmu prusko-austr. przez utworzenie „czystych” T.N., bez Austrii i Prus;
w. gminna w woj. lubel. (pow. lubel.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia