NIEMCY

Encyklopedia PWN

Sowiecka Administracja Wojskowa w Niemczech, niem. Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD),
administracja wojsk. utworzona 9 VI 1945 we wschodniej strefie okupacyjnej Niemiec przez dowódcę wojsk sowieckich w Niemczech;
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Order, niem. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland,
jedyne niem. odznaczenie ogólnozwiązkowe;
organizacja ideowo-wychowawacza, działająca 1925–39 (1925–27 pod nazwą Związek Harcerzy Pol. w Niemczech);
centralna organizacja polonijna, zał. 1922, z siedzibą w Berlinie;
„Mały Polak w Niemczech. Dodatek dla naszych najmłodszych”,
wyd. od 1925 w Niemczech dodatek do polonijnego mies. → „Polak w Niemczech”.
miesięcznik polonijny, wyd. 1925–39 w Berlinie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia