Moguncji

Encyklopedia PWN

Thierfelder
[tị:rfeldər]
Andreas, ur. 15 VI 1903, Zwickau, zm. 15 IV 1986, Moguncja,
niemiecki filolog klas. i tłumacz;
Veit
[fait]
Philipp, ur. 13 II 1793, Berlin, zm. 18 XII 1877, Moguncja,
malarz niemiecki;
Adolf, hrabia Nassau, ur. ok. 1250, zm. 2 VII 1298,
król Niemiec od 1292;
akademia
[gr. Akadḗmeia],
nazwa pochodząca od starożytnej akademii w Atenach; współcześnie używana przede wszystkim na oznaczenie: 1) stowarzyszenia uczonych, literatów i artystów, mających status oficjalnych korporacji zrzeszających wybitnych przedstawicieli tych grup w kraju, regionie lub w danej dziedzinie w celu popierania rozwoju i rozwijania nauki, literatury lub sztuki; 2) instytucji nauczających o charakterze wyższej uczelni, zwłaszcza specjalistycznych szkół wyższych (np. akademie: sztuk pięknych, ekonomiczne, medyczne, wojskowe, sportowe), mających samorząd i prawo nadawania stopni naukowych.
Baldwin Luksemburski, ur. 1285, zm. 21 I 1354, Trewir,
arcybiskup trewirski, elektor; jeden z najbardziej wpływowych książąt niem. swoich czasów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia