Mielcu

Encyklopedia PWN

nazwa wielosekcyjnych klubów sport. w Polsce, działających przy zakładach związanych z przemysłem metalowym, hutniczym lub lotn.;
ekol. zbiorowisko dużych roślin bagiennych (helofitów), porastające bagna lub występujące przy brzegach zbiorników bądź cieków wodnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia