Mielcu

Encyklopedia PWN

ekon. obszary, na których prowadzenie działalności gospodarczej jest regulowane przez szczególne, odmienne niż na pozostałym terytorium kraju, zasady opodatkowania, opłat celnych, prawa dewizowego, prawa pracy, praw socjalnych, praw związkowych, prawa budowlanego, przepisów regulujących kwestie własności ziemi, ułatwionego transferu zysków i kapitałów.
Bigo Tadeusz, ur. 30 III 1894, Mielec, zm. 1 IX 1975, Wrocław,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego;
rośliny, których pąki odnawiające są zanurzone w wodzie, dolne organy pogrążone (stale lub okresowo) w wodzie lub silnie nawodnionym podłożu mineralnym lub org., a pędy asymilujące rosną w powietrzu;
Breyer Tadeusz, ur. 15 X 1874, Mielec, zm. 15 V 1952, Warszawa,
rzeźbiarz, medalier i pedagog;
Dąbrowski Marian, ur. 27 IX 1878, Mielec, zm. 27 IX 1958, Floryda (USA),
dziennikarz, przedsiębiorca prasowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia