Michigan

Encyklopedia PWN

Michigan
[mı̣szıgən] Wymowa,
stan w północnośrodkowej części USA, w regionie Wielkich Jezior;
Michigan
[mı̣szıgən] Wymowa,
Lake Michigan,
jezioro tektoniczno-polodowcowe w USA, trzecie pod względem wielkości wśród Wielkich Jezior, na wys. 176 m;
Michigan–Missisipi, Kanał
[k. mı̣szıgən mısısı̣pi],
droga wodna w północnej części stanu Illinois, w USA, Illinois Waterway (Illinois).
Chicago
[szıkạ:gou] Wymowa,
m. w USA, w północno-wschodniej części stanu Illinois, przy ujściu rz.: Chicago i Calumet do jez. Michigan.
Wisconsin
[uıskọnsın] Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, między jez. Michigan na wschodzie a górnym odcinkiem rz. Missisipi na zachodzie;
Curtis
[kə̣:rtıs]
Hebert Doust, ur. 27 VI 1872, Muskegon (stan Michigan), zm. 9 I 1942, Ann Arbor (stan Michigan),
astronom amerykański;
Fajans Kazimierz, ur. 27 V 1887, Warszawa, zm. 18 V 1975, Ann Arbor (stan Michigan),
fizykochemik amerykański, pochodzenia polskiego, specjalista w dziedzinie radiochemii, promieniotwórczości i budowy cząsteczek.
Leith
[li:ŧ]
Emmett, ur. 12 III 1927, Detroit (stan Michigan), zm. 23 XII 2005, Ann Arbor (stan Michigan),
fizyk amer.;
Benton Harbor
[bẹntən hạ:rr],
m. w USA (stan Michigan), przy ujściu rz. Saint Joseph do jez. Michigan;
Cook, Donald C.
[dọnəld si: kuk],
Donald C. Cook Nuclear Generating Station,
elektrownia jądrowa w USA, w Bridgman, w południowo-zachodniej części stanu Michigan, nad jez. Michigan;
Detroit
[dıtrọıt] Wymowa,
m. w USA, w południowo-wschodniej części stanu Michigan, przy granicy z Kanadą, nad rz. Detroit łączącą jez. Saint Claire i Erie.
Ford Henry Wymowa, ur. 30 VII 1863, Dearborn (hrab. Wayne, stan Michigan), zm. 7 IV 1947, tamże,
amerykański konstruktor samochodów i przemysłowiec.
Grand Rapids
[gränd rạ̈pıdz] Wymowa,
m. w USA, w południowo-zachodniej części stanu Michigan, nad rz. Grand (uchodzącą do jez. Michigan).
Huron
[hjụ:rən] Wymowa,
ang. Lake Huron, fr. Lac Huron,
jezioro tektoniczno-polodowcowe w Kanadzie i USA, w prow. Ontario i w stanie Michigan, na wys. 177 m;
Illinois Waterway
[ılənọı uọ:təru],
Kanał Michigan–Missisipi,
droga wodna w USA, na północy stanu Illinois
Indiana
[ındiạ̈nə] Wymowa,
stan w środkowowschodniej części USA, na Niz. Wewnętrznych, pomiędzy południowem krańcem jez. Michigan a rz. Ohio;
Kalamazoo
[käləməzụ:],
m. w USA, w południowo-zachodniej części stanu Michigan, nad rz. Kalamazoo.
Marquette
[markẹt]
Jacques, przydomek Père Marquette, ur. 10 VI 1637, Laon, zm. 18 V 1675, u ujścia rz. Père Marquette do jez. Michigan (obecnie w m. Ludington, stan Michigan),
fr. podróżnik i misjonarz jezuita;
Muskegon
[maskị:gən],
m. w USA (stan Michigan), nad jez. Michigan;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia