Wisconsin
 
Encyklopedia PWN
Wisconsin
[uıskọnsın] Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, między jez. Michigan na wschodzie a górnym odcinkiem rz. Missisipi na zachodzie;
5,7 mln mieszk. (2009); powierzchnia 145,4 tys. km2; gł. m.: Milwaukee, Madison (stol.), Racine, Green Bay, Kenosha, ludność skupiona gł. w południowo-wschodniej części stanu, nad jez. Michigan; większą część powierzchni Wisconsin stanowi nizina z pasmami wzgórz polodowcowych (wysokość do 592 m); klimat umiarkowany ciepły, kontynent.; średnia temp. w styczniu od –11°C na północy do –4°C na południowym wschodzie, w lipcu odpowiednio 18°–23°C, roczna suma opadów 700–900 mm; gł. rz.: Wisconsin, Rock, Saint Croix, Missisipi (graniczna), ok. 8500 jezior polodowcowych (największym poza Jez. Górnym i Michigan — Winnebago); 45% pow. stanu zajmują lasy (na północy iglaste, w części środkowej mieszane). Stan przem.-roln.; eksploatacja rud żelaza i cynku, kamieni budowlanych; gł. gałęziami przemysłu (skupionego w większości w zespole miejskim Milwaukee) są: maszyn., metal., mleczarski, samochodowy, papierniczy, drzewny; w rolnictwie gł. rolę odgrywa hodowla bydła mlecznego, poza tym trzody chlewnej i drobiu; uprawa kukurydzy, buraków cukrowych, roślin pastewnych; nad jez. Michigan sadownictwo i warzywnictwo; sieć komunik. dobrze rozwinięta; gł. porty: Superior, Ashland, Milwaukee, lotn. — Milwaukee; turystyka.
Historia. Obszar zamieszkany przez Indian; od poł. XVII w. penetrowany przez Francuzów, do 1763 w posiadaniu Francji; następnie należał do Wielkiej Brytanii, od 1783 — do USA; 1787–1800 wchodził w skład Terytorium Północno-Zachodniego, 1800–36 — Indiany, Illinois i Michigan; po pokonaniu Indian (m.in. wojna Black Hawk) napływ osadników i 1836 utworzenie terytorium Wisconsin; od 1848 stan; duża imigracja, gł. Niemców, Skandynawów, Irlandczyków i Polaków; 1901–06 rządy gubernatora R.M. La Follette’a, którego program reform (tzw. idea z Wisconsin) zapoczątkował w USA ruch reformatorski tzw. ery postępowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia