Masywu Ślęży

Encyklopedia PWN

Ślęża, Sobótka,
najwyższe wzniesienie Masywu Ślęży, na Przedgórzu Sudeckim, 15 km na wschód od Świdnicy;
województwo (od 1999) w południowo-zachodniej części Polski; graniczy z Czechami na południu, z Niemcami na zachodzie, z woj.: lubuskim i wielkopol. na północy oraz opolskim na wschodzie;
magmowa skała głębinowa, w skład której wchodzi gł. plagioklaz i piroksen, skaleń potasowy, często skaleniowce, oliwin, niekiedy amfibol;
ofiolitowy kompleks, ofiolit
[gr. óphis ‘wąż’, líthos ‘kamień’],
geol. kompleks skalny o charakterystycznym składzie, stanowiący fragment litosfery oceanicznej włączony w wyniku procesu obdukcji w obręb orogenu, rozwiniętego na kontynent. skorupie ziemskiej;
bruzda tektoniczna na południowym skraju Przedgórza Sudeckiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia