Kroplowa

Encyklopedia PWN

jakościowa analiza chemiczna polegająca na przeprowadzaniu reakcji charakterystycznej z użyciem kropli bardzo rozcieńczonego roztworu badanego i kropli odpowiedniego odczynnika, naniesionych na bibułę filtracyjną lub płytkę porcelanową;
chem. typ elektrody rtęciowej (→ elektrody rtęciowe).
model jądra atomowego, w którym wykorzystuje się analogię między jądrem a kroplą cieczy; jądrowe modele.
elektrody, których aktywną powierzchnię stanowi rtęć;
fiz. rozpad promieniotwórczy jądra, polegający na podzieleniu się jądra na 2 lub więcej porównywalnych co do wielkości części (fragmentów rozszczepienia).
Bohr
[bo:r]
Niels Henrik David Wymowa, ur. 7 X 1885, Kopenhaga, zm. 18 XI 1962, tamże,
fizyk duński.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia