Kostrzyna n Odrą

Encyklopedia PWN

Kostrzyn nad Odrą, do 2003 Kostrzyn,
miasto w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, na pograniczu kotlin Gorzowskiej i Freienwaldzkiej, w obrębie Doliny Dolnej Warty, przy ujściu Warty do Odry, przy granicy z Niemcami.
woj. w zachodniej części Polski, na zachodzie graniczy z Niemcami (Brandenburgia i Saksonia), na północy z woj. zachodniopomor., na wschodzie z wielkopol., na południu z dolnośląskim;
powiat ziemski w północnej części woj. lubuskiego, na zachodzie graniczy krótkim odcinkiem Odry z Niemcami;
rzeka, prawy, największy dopływ Odry; płynie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej przez wyżyny Woźnicko-Wieluńską i Przedborską, Niz. Południowowielkopolską (kotliny: Szczercowska, Sieradzka, Kolska oraz Dolina Konińska), Pradolinę Warciańsko-Odrzańską (Kotlina Śremska), Pojezierze Wielkopolskie (Poznański Przełom Warty między Pojezierzem Poznańskim a Pojezierzem Gnieźnieńskim) do Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
dzielnica w północno-zachodniej części Kostrzyna n. Odrą (woj. lubuskie).
Freienwaldzka, Kotlina
[k. fraiən˜],
Odenbruch,
zachodnia część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, w Polsce (skraj) i Niemczech;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia