Konstantynopolu

Encyklopedia PWN

miasto w Turcji, → Stambuł.
bizantyńskie, cesarstwo, cesarstwo bizantyjskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie,
państwo istniejące od IV w. do 1453.
prawosławie, ortodoksja
[gr. orthodoxía ‘prawidłowy kult’, ‘prawidłowa wiara’],
chrześcijaństwo wschodnie charakteryzujące się ciągłością tradycji od czasów apostolskich, własną liturgią i niezależnością lokalnych Kościołów (Kościoły prawosławne), stanowiące jedną z 3 wielkich gałęzi chrześcijaństwa.
bizantyńska sztuka, sztuka bizantyjska,
sztuka cesarstwa bizantyńskiego;
najwyższa instytucja Kościoła prawosławnego z siedzibą w Konstantynopolu (Stambule).
Justynian I Wielki, gr. Ioustinianós, łac. Flavius Petrus Sabbatius, Iustinianus, ur. ok. 482, Tauresium k. Bederiany (w pobliżu dzisiejszego Niszu), zm. 14 XI 565, Konstantynopol,
cesarz bizantyjski.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
Barlaan z Kalabrii, ur. ok. 1290, Seminara, zm. 1348, Awinion lub Gerace,
teolog bizantyński;
chrześcijaństwo, gr. christianismós, łac. christianismus, christianitas,
religia monoteistyczna i uniwersalistyczna, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa.
demy
[gr.],
w cesarstwie bizantyńskim cyrkowe stronnictwa (fakcje): Błękitnych, Zielonych, Białych i Czerwonych, które organizowały w hipodromie wyścigi zaprzęgów konnych i widowiska;
Fokas, Phōkás, ur. ok. 547, Tracja, zm. 5 X 610, Konstantynopol,
cesarz bizant. od 23 XI 602;
Konstantyn IX Monomach, ur. ok. 1000, Konstantynopol, zm. 11 I 1055, tamże,
cesarz bizant. od 1042;
określenie średniowiecznego i nowożytnego handlu europejskiego z krajami wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, Lewantem.
Stambuł, İstanbul, 324–1453 Konstantynopol, staroż. Bizancjum,
m. w zachodniej Turcji, w Europie i Azji, nad morzem Marmara, cieśn. Bosfor (szer. 0,75–3,7 km) i jej odgałęzieniem, zat. Złoty Róg; ośrodek adm. ilu İstanbul.
Achacy Mniejszy,
gr. achátēs ‘agat’,
zw. Konstantypolitańskim, święty, data ur. nieznana, zm. ok. 303,
męczennik rzymski;
Belizariusz, gr. Belisários, łac. Belisarius, ur. ok. 505, Germania, Iliria(?), ob. Saparewa Banja w zach. Bułgarii), zm. III 565, Konstantynopol,
wódz bizant. z okresu panowania ces. Justyniana I Wielkiego.
Focjusz, Phṓtios, ur. ok. 820, Konstantynopol, zm. 6 II 891, klasztor Armeniakon,
patriarcha Konstantynopola, bizant. uczony, filolog, w Kościele prawosł. uznawany za świętego.
Grzegorz I Wielki, święty, ur. ok. 540, Rzym, zm. 12 III 604, tamże,
papież.

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia