Konstantynopolu

Encyklopedia PWN

miasto w Turcji, → Stambuł.
bizantyńskie, cesarstwo, cesarstwo bizantyjskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie,
państwo istniejące od IV w. do 1453.
prawosławie, ortodoksja
[gr. orthodoxía ‘prawidłowy kult’, ‘prawidłowa wiara’],
chrześcijaństwo wschodnie charakteryzujące się ciągłością tradycji od czasów apostolskich, własną liturgią i niezależnością lokalnych Kościołów (Kościoły prawosławne), stanowiące jedną z 3 wielkich gałęzi chrześcijaństwa.
bizantyńska sztuka, sztuka bizantyjska,
sztuka cesarstwa bizantyńskiego;
najwyższa instytucja Kościoła prawosławnego z siedzibą w Konstantynopolu (Stambule).
Justynian I Wielki, gr. Ioustinianós, łac. Flavius Petrus Sabbatius, Iustinianus, ur. ok. 482, Tauresium k. Bederiany (w pobliżu dzisiejszego Niszu), zm. 14 XI 565, Konstantynopol,
cesarz bizantyjski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia