Kauczuki syntetyczne

Encyklopedia PWN

tworzywa sztuczne otrzymywane przez polimeryzację, głównie styrenu, butadienu lub izoprenu;
kauczuki syntetyczne będące polimerami buta-1,3-dienu;
kauczuki syntetyczne, produkty polimeryzacji lub kopolimeryzacji fluoropochodnych;
kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
kauczuk syntetyczny będący kopolimerem izobutenu z niewielką ilością izoprenu;
kauczuk syntetyczny, kopolimer butadienu z akrylonitrylem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia