Kamienia

Encyklopedia PWN

uwodniony siarczan(VI) miedzi(II), CuSO4 · 5H2O, niebieskie kryształy;
w. na Białorusi (obw. miński), na południe od Wołożyna;
w budowie maszyn element zwykle w kształcie prostopadłościanu z okrągłym otworem, służący do ruchowego połączenia elementów mechanizmów (np. korby i łącznika).
osad → wodorowinianu potasu NaHC4H4O6, wydzielający się podczas fermentacji soku gronowego.
dzielnica przem. w południowo-wschodniej części Piekar Śląskich (woj. śląskie), na pr. brzegu Brynicy (prawy dopływ Czarnej Przemszy);
pasmo górskie we wschodniej części Beskidu Niskiego, ponad Kotliną Jasielsko-Krośnieńską;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia