Kamienia

Encyklopedia PWN

minerały, mineraloidy, rzadziej skały lub substancje pochodzenia organicznego oraz produkty syntetyczne wykorzystywane w jubilerstwie i zdobnictwie.
kamień filozoficzny, kamień filozofów,
nazwa hipotetycznej substancji bezskutecznie poszukiwanej przez alchemików (alchemia), mającej umożliwić przemiany uszlachetniające, zwłaszcza przemianę (transmutację) różnych metali nieszlachetnych w złoto;
trudno rozpuszczalny osad, wytrącający się w urządzeniach, w których ogrzewa się tzw. twardą wodę (np. w kotłach parowych, chłodnicach, czajniku);
miner., rzem. artyst. skaleń potasowy (lub plagioklaz), który charakteryzują migotliwe refleksy świetlne o barwie czerwonej, pomarańczowej i złocistożółtej, wywołane odbiciem i rozpraszaniem światła na drobnych wrostkach hematytu lub getytu, niekiedy łyszczyków;
w. w woj. opolskim (pow. krapkowicki, gmina Gogolin);
nazwa nadana przez egiptologów dużemu fragmentowi bazaltowej steli (obecnie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Palermo na Sycylii), zawierającej jedno z najcenniejszych źródeł do wczesnej historii starożytnego Egiptu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia