Jukatanu

Encyklopedia PWN

stanowisko archeol. w Meksyku, w stanie Oaxaca.
geol. obszar dna morza ciepłego (zwrotnikowego i podzwrotnikowego), stosunkowo płytkiego, o pełnym zasoleniu i bujnie rozwiniętym życiu, na którym współcześnie odbywa się intensywna sedymentacja osadów węglanowych;
Początki sztuki prekolumbijskiej sięgają okresu zasiedlenia Ameryki przez człowieka.
kultury rodzimej ludności Ameryki, rozwijające się od czasów zasiedlenia tej części świata przez przybyszów z Azji (co, jak sądzi obecnie większość badaczy, nastąpiło między 60 a 40 tysięcy lat temu) do przełomu XV i XVI w., kiedy Europejczycy odkryli i podbili te ziemie.
m. we wschodnim Meksyku (stan Jukatan), nad Zat. Meksykańską, na półwyspie Jukatan; ok.
skrzypłocz, mieczogon, Limulus polyphemus,
gatunek mor. szczękoczułkowca z gromady staroraków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia