Jana

Encyklopedia PWN

rz. w azjat. części Rosji, w Jakucji; powstaje z połączenia rz. Dułgałach (dł. 507 km) i Sartang (620 km) wypływających z G. Wierchojańskich;
Jana Ewangelia, Ewangelia według św. Jana,
w Nowym Testamencie ostatnia z 4 Ewangelii kanonu chrześcijańskiego;
w Nowym Testamencie grupa listów powszechnych.
Apokalipsa świętego Jana, Objawienie świętego Jana,
ostatnia księga w kanonie Nowego Testamentu;
prywatna katol. szkoła wyższa, zał. 1918, z siedzibą w Lublinie.
wyższa uczelnia kościelna, z siedzibą w Krakowie, wywodząca się z Wydziału Teologicznego UJ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia