Jana Ewangelia
 
Encyklopedia PWN
Jana Ewangelia, Ewangelia według św. Jana,
w Nowym Testamencie ostatnia z 4 Ewangelii kanonu chrześcijańskiego;
powstanie jej ostatecznej wersji datuje się na ok. 100 n.e.; E.J. wymienia jako autora bezimiennego „ucznia umiłowanego”, wg tradycji chrześcijańskiej miał on na imię Jan i był później utożsamiany z apostołem tegoż imienia (Jan Ewangelista); istnieją również inne hipotezy na temat jej autorstwa (Jan Prezbiter, powstawanie wieloetapowe); dzieło rozpoczyna się od prologu o Logosie — Boskim Słowie, które stało się ciałem, a następnie przedstawia życie Jezusa, zwłaszcza jego działalność w Jerozolimie; druga część zawiera mowę pożegnalną Jezusa do uczniów i ukazuje jego proces, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i chrystofanie. W odróżnieniu od pozostałych Ewangelii, E.J. ujmuje nauczanie Jezusa w długich teologicznych mowach będących syntezą tych nauk i wiary w niego, podkreślających boskość Jezusa i jego więź z Ojcem; z tego powodu E.J. uchodzi za bardziej teologiczne od pozostałych Ewangelii, jej autora zaś wschodnia tradycja chrześcijańska zwykła nazywać Janem Teologiem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia