Inicjujące

Encyklopedia PWN

materiały wybuchowe do zapoczątkowania palenia (w spłonkach zapalających i zapłonnikach) lub detonacji (w spłonkach pobudzających i zapalnikach);
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
związki chemiczne lub mieszaniny, w których pod wpływem zewn. impulsu energ. o odpowiedniej intensywności rozwinie się szybka reakcja chem. z wydzieleniem dużych ilości gazów o bardzo wysokiej temperaturze.
zdolność materiałów wybuchowych do reagowania na zewn. bodźce energ. inicjujące proces palenia lub wybuchu
dział chemii zajmujący się chem. skutkami działania promieniowania lub cząstek o wysokiej energii na materię;
detonacja
[łac. detonare ‘zagrzmieć’],
wybuch przebiegający ze stałą, maks. dla danych warunków prędkością liniową (rzędu kilku tys. m/s);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia