wybuchowych materiałów wrażliwość
 
Encyklopedia PWN
wybuchowych materiałów wrażliwość,
zdolność materiałów wybuchowych do reagowania na zewn. bodźce energ. inicjujące proces palenia lub wybuchu
zależnie od rodzaju bodźca rozróżnia się wrażliwość na bodźce mech. (uderzenie, nakłucie, tarcie), termiczne (płomień, ogrzewanie), wybuchowe, elektr. i in.; wrażliwość materiałów wybuchowych określa stopień bezpieczeństwa, jakie należy zachować przy pracy z danym materiałem wybuchowym; najbardziej wrażliwe, a więc najbardziej niebezpieczne, są inicjujące materiały wybuchowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia