III wojna punicka

Encyklopedia PWN

3 wojny Rzymu z Kartaginą.
Hannibal
[fenickie, ‘darzony łaską Baala’],
ur. 247 p.n.e., zm. 183 p.n.e.,
kartagiński wódz i polityk.
Polibiusz, Polýbios, ur. ok. 200, Megalopolis (Arkadia), zm. ok. 118 p.n.e.,
historyk grecki.
najstarsza dzielnica Kartaginy, zazwyczaj lokalizowana na dzisiejszym Wzgórzu Św. Ludwika;
Cyncjusz Alimentus, Lucius Cincius Alimentus, żył w 2. poł. III w. p.n.e.,
historyk rzymski;
Duiliusz, Caius Duilius, żył w III w. p.n.e.,
wódz rzym. z czasów I wojny punickiej;
Japygowie, łac. Iapyges,
w starożytności grecka zbiorcza nazwa ludów zamieszkujących południowo-wschodnią Italię (Apulia), pochodzenia prawdopodobnie iliryjskiego;
Kartagina, gr. Karchēdṓn, łac. Carthago [z fenickiego Kart Madasz ‘nowe miasto’], arab. Qartajannah,
starożytne miasto fenickie w Afryce Północnej, obecnie w Tunezji, reprezentacyjne przedmieście Tunisu (m.in. rezydencja prezydenta);
Katon Starszy Cenzor, Marcus Porcius Cato Maior Censorinus, ur. 234 p.n.e., zm. 149 p.n.e.,
pradziad Katona Młodszego Utyceńskiego, rzym. polityk, mówca i pisarz;
Masynissa, Masinissa, ur. ok. 238, zm. 148 p.n.e.,
król Numidii od 203 p.n.e.;
Sagunto Wymowa, katalońskie Sagunt,
miasto we wschodniej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Walencja, na północ od miasta Walencja, u ujścia rzeki Paláncia do Morza Śródziemnego.
Salinator, Marcus Livius Salinator, żył w 2. poł. III w. p.n.e.,
wódz rzymski;
Scypion Afrykański Młodszy, Publius Cornelius Scipio Africanus Minor (Aemilianus), ur. 185, zm. 129 p.n.e.,
wódz rzymski z okresu III wojny punickiej (149–146 p.n.e.);
Tarent, Taranto,
miasto w południowo-wschodnich Włoszech, w regionie Apulia, nad Zatoką Tarencką (Morze Jońskie);
Utyka, rzym. Utica, fr. Utique,
ruiny w północnej Tunezji, w pobliżu ujścia Wadi Madżarda do Zat. Tuniskiej (M. Śródziemne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia