Gilberta

Encyklopedia PWN

Gilbert de la Porrée
[żilbẹr dö la porẹ] Wymowa,
Gilbertus Porretanus, Gilbert z Poitiers, ur. ok. 1076, Poitiers, zm. 4 IX 1154, tamże,
średniow. filozof, teolog, biskup; jeden z gł. przedstawicieli szkoły chartryjskiej.
Gilbert
[gı̣lbərt]
Alfred, ur. 12 VIII 1854, Londyn, zm. 4 XI 1934, tamże,
ang. rzeźbiarz, medalier, złotnik, rytownik;
Gilbert
[hilbẹrt]
Araceli, ur. 1914, Guayaquil, zm. 1993, tamże,
malarka ekwadorska;
Gilbert
[gı̣lbərt]
Grove Karl, ur. 6 V 1843, Rochester (stan Nowy Jork), zm. 1 V 1918, Jackson (stan Michigan),
amer. geolog i geomorfolog;
Gilbert
[gı̣lbərt]
Sir Humphrey, ur. ok. 1539, zm. IX 1583, w pobliżu Azorów,
ang. żołnierz i żeglarz;
Gilbert Jean, właśc. Max Winterfeld, ur. 11 II 1879, Hamburg, zm. 20 XII 1942, Buenos Aires,
kompozytor niemiecki;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia