Gilbert de la Porrée
 
Encyklopedia PWN
Gilbert de la Porrée
[żilbẹr dö la porẹ] Wymowa,
Gilbertus Porretanus, Gilbert z Poitiers, ur. ok. 1076, Poitiers, zm. 4 IX 1154, tamże,
średniow. filozof, teolog, biskup; jeden z gł. przedstawicieli szkoły chartryjskiej.
Jeden z gł. przedstawicieli szkoły chartryjskiej; 1142–54 biskup Poitiers; głosił oryginalne poglądy w metafizyce i w teologii; jego nauka o Trójcy Świętej spotkała się ze sprzeciwem Bernarda z Clairvaux i była przedmiotem sporu na synodzie w Reims (1148); w sporze o uniwersalia łączył stanowisko platońskie, arystotelesowskie i poglądy Boecjusza; autor komentarzy do dzieł Boecjusza i do Pisma Świętego (autorstwo przypisywanego mu dzieła log. Liber sex principorum jest wątpliwe); pozostawił wielu uczniów (poretańczycy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia