Galeria Rzeźby

Encyklopedia PWN

galeria
[wł.],
szt. plast.kolekcja dzieł sztuki (zwłaszcza malarstwa i rzeźby) istniejąca jako samodzielna instytucja lub stanowiąca dział większego muzeum;
ośrodek pracy twórczej rzeźbiarzy, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków rozwoju rzeźby pol. oraz jej upowszechnianie w kraju i za granicą;
Borghese Galeria
[borgẹze g.],
muzeum w Rzymie, mieszczące się w Villa Borghese.
Drezdeńska Galeria, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie, Galeria Starych Mistrzów,
jedna z największych i najsłynniejszych kolekcji malarstwa eur., oddział Państw. Zbiorów Sztuki w Dreźnie.
Tretiakowska Galeria, Trietjakowskaja galerieja, Ogólnorosyjska Organizacja Muzealna Państwowa Galeria Tretiakowska,
kolekcja sztuki ros., zał. 1856 przez moskiewskich kupców, P. i S. Trietjakowów;
dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia