GALIA

Encyklopedia PWN

Galia, łac. Gallia,
w starożytności nazwa używana przez Rzymian w odniesieniu do terenów zamieszkanych przez Galów, ludu pochodzenia celtyckiego.
Galia Przedalpejska, łac. Gallia Cisalpina,
część Galii obejmująca teren dzisiejszych północnych Włoch.
Cezar, Gajusz Juliusz Cezar, Caius Iulius Caesar, ur. 13 VII 100 p.n.e., zm. 15 III 44 r. p.n.e., Rzym,
wódz i polityk rzymski.
Celtowie, gr. Keltoí, Kéltai, łac. Celtae,
grupa ludów indoeuropejskich;
Antoniusz Marek, Marcus Antonius, ur. 82 r. p.n.e., zm. 1 VIII 30 r. p.n.e., Aleksandria,
rzymski wódz i polityk.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia