G Skalistych

Encyklopedia PWN

proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
dyscyplina nauk. badająca właściwości gruntów budowlanych;
ruchy tektoniczne będące w szerokim ujęciu fazami orogenezy alpejskiej, przypadające na schyłek kredy i początek paleogenu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia