Europy

Encyklopedia PWN

Zgromadzenie Ujarzmionych Narodów Europy, ang. Assembly of Captive European Nations (ACEN),
organizacja społ., powołana 1954 w Nowym Jorku;
europ, Eu, europium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 63;
część świata położona w całości na półkuli północnej, na pograniczu półkuli zachodniej i wschodniej, stanowi wraz z Azją kontynent zwany Eurazją.
mies. społ.-lit., wydawany 1929–30 w Warszawie
Europa, Eurṓpē,
mit. gr. córka fenickiego króla Agenora;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia