Europie

Encyklopedia PWN

Strauss
[sztraus]
Franz Josef Wymowa, ur. 6 IX 1915, Monachium, zm. 3 X 1988, Ratyzbona,
niem. polityk konserwatywny;
Strawinski, Strawiński, Igor F., ur. 17 VI 1882, Oranienbaum k. Petersburga, zm. 6 IV 1971, Nowy Jork,
kompozytor rosyjski.
stylaria, Stylaria lacustris,
pospolity drobny skąposzczet słodkowodny;
sum, Silurus glanis,
ryba słodkowodna z rzędu sumokształtnych;
szczeć barwierska, szczeć sukiennicza, szczeć większa, drapacz sukienniczy, Dipsacus sativus (D. fullonum),
gatunek z rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae) nieznanego pochodzenia, występujący gł. w uprawach (m.in. środkowa i zachodnia Europa) lub zdziczały;
szenlik
[tur. şenlik ‘świętowanie’ < şen ‘radość’],
festiwal wszelkich sztuk i umiejętności, odbywający się gł. w Stambule;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia