EUROPA

Encyklopedia PWN

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), ang. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE),
międzynarodowa, paneuropejska organizacja ds. bezpieczeństwa i współpracy, będąca kontynuatorką Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE);
dokument przyjęty 1990 na szczycie KBWE, nakreślający nową wizję współpracy eur. i zapoczątkowujący jej instytucjonalizację;
Gwiazda Lotniczych Załóg w Europie, ang. The Air Crew Europe Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
międzynar. organizacja ekumeniczna w Europie zrzeszająca 123 Kościoły i 25 organizacji stowarzyszonych.
układ podpisany 19 XI 1990 w Paryżu przez 22 państwa NATO i Układu Warsz.;
Unia Teatrów Europy, ang. Union of Theatres of Europe, fr. Union des Théâtres de l’Europe (UTE),
organizacja zał. III 1990 przez G. Strehlera, skupiająca ponad 20 najwybitniejszych teatrów Europy (m.in. Piccolo Teatro w Mediolanie, Théâtre National Populaire w Villeurbanne, Odéon w Paryżu, Schauspielhaus w Düsseldorfie, Kungliga Dramatiska Teatern w Sztokholmie, Royal Shakespeare Company w Londynie, Stary Teatr w Krakowie), której celem jest propagowanie ponadnar. wartości kult. i artyst. reprezentowanych przez teatr, wspieranie współpracy między teatrami i wymiany artyst., przy poszanowaniu tożsamości kulturowej i odmiennych tradycji każdego z członków.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia