EUROPA

Encyklopedia PWN

tajna organizacja rewolucyjno-wolnościowa;
europ, Eu, europium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 63;
Rada Europy, ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe,
organizacja międzynarodowa, założona 1949; z siedzibą w Strasburgu.
konferencja dyplomatyczna państw europejskich (bez Albanii), Kanady i USA (1973–75), poświęcona opracowaniu zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i współpracy między państwami, zakończona przyjęciem Aktu końcowego;
Kongres Europy, kongres haski 1948,
kongres ruchu na rzecz integracji Europy, obradujący 7–11 V 1948 w Hadze;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia