Delfin zwyczajny

Encyklopedia PWN

delfin zwyczajny, delfin pospolity, Delphinus delphis,
ssak mor. z rodziny delfinowatych;
delfinowate, Delphinidae,
rodzina ssaków z rzędu waleni, podrzędu zębowców;
Redwood, Park Narodowy
[p. n. rẹduud],
Redwood National Park,
obszar chroniony na wybrzeżu pn. Kalifornii, u podnóża G. Nadbrzeżnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia