Dawka ekspozycyjna

Encyklopedia PWN

pojęcie używane w odniesieniu do promieniowania rentgenowskiego (X) i γ — stosunek sumy ładunków elektrycznych wszystkich jonów jednego znaku, wytworzonych w jednostkowej objętości powietrza w warunkach, gdy wszystkie elektrony uwolnione pod wpływem fotonów promieniowania zostaną w niej całkowicie zatrzymane — do wartości masy tego powietrza;
wielkość charakteryzująca promieniowanie wysokoenerg. pod względem zdolności do jonizacji lub przekazywania energii.
metrol. oznaczenie jednostki dawki ekspozycyjnej promieniowania, → rentgen.
jednostka miary dawki ekspozycyjnej promieniowania γ lub rentgenowskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia