dawka ekspozycyjna
 
Encyklopedia PWN
dawka ekspozycyjna,
pojęcie używane w odniesieniu do promieniowania rentgenowskiego (X) i γ — stosunek sumy ładunków elektrycznych wszystkich jonów jednego znaku, wytworzonych w jednostkowej objętości powietrza w warunkach, gdy wszystkie elektrony uwolnione pod wpływem fotonów promieniowania zostaną w niej całkowicie zatrzymane — do wartości masy tego powietrza;
jednostki: C/kg (SI), rentgen.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia