DNA RNA białko

Encyklopedia PWN

enzymy należące do nukleotydylotransferaz, syntetyzujące z odpowiednich nukleotydów trifosforanowych cząsteczki kwasów deoksyrybonukleinowych i rybonukleinowych wg wzoru zakodowanego w materiale genetycznym organizmu;
klonowanie DNA, klonowanie genu,
genet. zespół technik służących do trwałej izolacji i namnożenia zdefiniowanego odcinka DNA (lub repliki informacji genetycznej pochodzącej z RNA; cDNA), zawierającego zazwyczaj określony gen;
składanie RNA, ang. splicing,
proces obróbki pierwotnego produktu transkrypcji prekursorowego RNA (preRNA).
zachodzący w żywych organizmach enzymatyczny proces łączenia aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe o specyficznej sekwencji aminokwasów, uwarunkowany genetycznie.
współzależność między sekwencją zasad w DNA (lub w mRNA stanowiącym jego transkrypt) a sekwencją aminokwasów w białku;
gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia