Common Law

Encyklopedia PWN

Lilburne
[lı̣lbə:rn]
John Wymowa, ur. 1614, zm. 29 VIII 1657, Eltham (hrab. Kent),
polityk angielski;
instytucja prawna polegająca na udziale czynnika społ. w wymiarze sprawiedliwości;
prawo cywilne, łac. ius civile, prawo obywatelskie,
zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe oraz związane z nimi stosunki niemajątkowe między równorzędnymi podmiotami.
precedens
[łac. praecedens ‘poprzedzający’],
prawo rozstrzygnięcie organu państw., przeważnie sądu, które ma moc wiążącą w odniesieniu do późniejszych rozstrzygnięć podobnych przypadków;
Wspólnota Narodów, Commonwealth of Nations Wymowa,
zinstytucjonalizowana forma współpracy państw dawnego imperium brytyjskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia