Cesarstwa Etiopii

Encyklopedia PWN

władca cesarstwa, tytuł monarszy wywodzący się od jednego z członów imienia Gajusza Juliusza Cezara (Cezar);
Hajle Syllasje I, właśc. Teferi Mekonnyn, ur. 23 VII 1892, k. Hareru, zm. 26 VIII 1975, Addis Abeba,
cesarz Etiopii.
chrześcijaństwo, gr. christianismós, łac. christianismus, christianitas,
religia monoteistyczna i uniwersalistyczna, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia