Bukowinie

Encyklopedia PWN

Vlad
[wlad]
Roman, ur. 29 XII 1919, Czerniowce (Bukowina), 21 IX 2013, Rzym,
wł. kompozytor i pisarz muz.;
Wieleżyński Marian, ur. 17 II 1879, Zastawna k. Czerniowiec (Bukowina), zm. 9 IV 1945, Lwów,
inżynier chemik;
polsko-ukraińskie walki o Galicję Wschodnią oraz Wołyń i Chełmszczyznę;
konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
wojny Rzeczpospolitej z Turcją toczone od końca XV w. do XVII w.
Zahuł Dmytro, ur. 28 VIII 1890, Miliewe (Bukowina), data śmierci nieznana,
ukr. poeta, teoretyk literatury i krytyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia