Białowieża

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, na Równinie Bielskiej, w Puszczy Białowieskiej, nad Narewką (lewy dopływ Narwi).
Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża”, Biełaruskaje Litaraturnaje Abjadnannie „Bieławieża”,
stowarzyszenie twórcze, zał. 1958 w Białymstoku przy ZG Białoruskiego Towarzystwa Społ.-Kulturalnego;
międzynar. kwartalnik nauk., wyd. od 1958 w Białowieży przez Zakład Badania Ssaków PAN;
Barski Aleś, właśc. Aleksander Barszczewski, ur. 2 XI 1930, Bondary (woj. białostockie), zm. 27 III 2022, Warszawa,
białoruski poeta i historyk literatury;
Białorusini, nazwa własna Biełarusy,
naród tworzący podstawową ludność Białorusi,
organizacja ludności białoruskiej zamieszkującej Polskę, gł. na Białostocczyźnie; zał. 1956 z siedzibą ZG w Białymstoku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia