Barski Aleś
 
Encyklopedia PWN
Barski Aleś, właśc. Aleksander Barszczewski, ur. 2 XI 1930, Bondary (woj. białostockie), zm. 27 III 2022, Warszawa,
białoruski poeta i historyk literatury;
mieszkał w Polsce; 1959–80 przewodniczący Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”; 1984–96 przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego; od 1990 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1992 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego; od 1995 wiceprezes Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów; wiersze liryczne i erotyki, m.in. zbiory: Żniwień słou (1968), Moj bierah (1975), Bizkaść dalokaha (1983), Liryczny puls (1987); autor podręcznika Historia literatury białoruskiej (cz. 1 1976, cz. 2 1981) oraz prac z zakresu folklorystyki, m.in. Białoruska obrzędowość i folklor wschodniej Białostocczyzny (1990); przekłady na język polski baśni wschodniosłowiańskich i utworów J. Kupały.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia